Pozastavení služeb z důvodu pohledávek

12.8.2020 Stránky byly deaktivovány

Společnost Bašta Gastro Servis s.r.o. IČ:61506672 zastoupená EVGENII CHERNENKO provozující restaurace Trafalgar43 / Krušovická Šalanda, Ribsnbeer a Ribsofprague se nachází ve výrazném prodlení placení pohledávek vůči společnosti www.studioseven.cz za práce odvedené na webu Trafalgar43.cz Ribsnbeer.cz a Ribsofprague.cz. Vzhledem k tomu, že majitel odmítá vzniklou situaci aktivně řešit, byli tyto stránky deaktivovány do odvolání.

Níže přiložené dokumenty (faktura) prokazují tuto skutečnost.

faktura 20-0001

Omlouváme se za komplikace